- Fra at grupperom bare er noe vi finner i vestre tårn, vil samhandling støttes av virtuelle møteplasser. 

(Prosjektleder Terje D. Sætervik)
 

Mitt SKOP er brukerens egen startside

 

Hva er SKOP?

40% teknologi - 60% mennesker, organisasjon og kultur

SKOP er Byrådsavdelingenes strategiske IKT-prosjekt for å muliggjøre elektronisk saksbehandling med kunnskaps- og prosesstøtte. Prosjektet har utviklet en portal med arbeidsflater for å støtte saksbehandlere, ledere, politikere og støtteapparat. Dette er ikke bare et teknologiprosjekt, men vel så mye et kulturprosjekt. Det handler om hvordan mennesker utnytter teknologi for å samhandle på en ny og bedre måte.

Noen stikkord er elektronisk original, aktiv og bevisst kunnskapsdeling, og prosesstøtte som skal veilede brukeren gjennom ulike saksganger og presentere støtteinformasjon avhengig av hvor man er i saksbehandlingsprosessen.

Prosjektet har som mål å bidra til økt kvalitet, mer effektiv dokumentflyt og økt gjenbruk av kunnskap.

 
En ny hverdag

 

SKOP er nominert til
Rosings eNorge-pris